راهنمای انتخاب نمایندگی پنل پیامک قسمت 2

آموزش انتخاب نمایندگی پنل پیام کوتاه قسمت 2روش انتخاب نمایندگی پنل اس ام اس قسمت دوم
۶ – هزینه پنل نمایندگی:
هزینه اولیه اخذ نمایندگی نسبت امکاناتی که در اختیار نماینده قرار می گیرد بسیار با اهمیت است. از طرف دیگر سرویس دهنده اصلی باید برای تأمین هزینه های جاری، بروزرسانی و ارتقاء منابع سخت افزاری سامانه برنامه ریزی داشته باشد و هزینه سالیانه تمدید پنل نمایندگی را معین نماید .

۷ – نحوه محاسبه و پرداخت سود:
به طور کلی سود حاصل از کار نماینده از سه بخش بدست می آید و باید ارزیابی شود که این سودها چطور و بـه چه میزان به نماینده تعلق می یابد.

سود فروش پنل کاربری و نمایندگی: اگر نماینده برای ثبت کاربر یا ارائه نمایندگی دیگران ملزم به پرداخت پورسانت یا سهمی به سرویس دهنده اصلی نباشد، سود خواهد داشت.
سود فشیوه شماره: اگر قیمت واگذاری شماره ها نمایندگان یک روال منطقی داشته باشد، نمایندگان نیز توجه بـه شرایط می توانند قیمت هایی را تعیین کنند که بیشترین مزیت را برای آن ها ایجاد نماید .
سود حاصل از ارسال پیامک: سود حاصل از فروش اعتبار ارسال پیغام کوتاه بوسیله کاربران مهمترین بخش درآمد نماینده است به همین منظور باید ارزیابی شود که سود حاصل از فروش اعتبار بـه صورت نقدی و بلافاصله نماینده می رسد یا غیرنقدی و اعتباری است. در برخی سرویس های نمایندگی سود حاصل از فراهنمای اعتبار ارسال، زمانی بـه نماینده می رسد که کاربر نهایی اعتبار خریداری شده را استفاده کرده و پیامک ارسال نماید. بدیهی است مادامی که اعتبار در پنل کاربر باقی بماند سودی عاید نماینده نخواهد شد. اگر تعرفه نمایندگان و کاربران از طرف سرویس دهنده اصلی تعیین شود سود حاصل از فراهنمای اعتبار ارسال بلافاصله در پنل نماینده منظور می شود اما قابل وصول صورت ریالی نیست. در چنین شرایطی نماینده مجبور است برای تبدیل اعتبار موجود در پنل خود بـه مبالغ ریالی نسبت بازاریابی بیشتر و ارسال پیامک انبوه تلاش مضاعفی بـه کار بندد.

کلمات کلیدی:
اس ام اس,پنل اس ام اس,پنل ارسال پیامک,پنال پیامک ارزان,پنل اس ام اس ارزان,پنل ارسال اس ام اس,انتخاب پنل اس ام اس,راهنمای انتخاب پنل اس ام اس,

/ 0 نظر / 37 بازدید